1 Appartement verhuurd in de wijk / buurt De Kolenkit in Amsterdam

Wonen in de wijk / buurt De Kolenkit in Amsterdam

Over de wijk / buurt De Kolenkit in Amsterdam

De Kolenkitbuurt is een buurt in de wijk Bos en Lommer in het stadsdeel West in Amsterdam. De buurt werd gebouwd kort na de Tweede Wereldoorlog, eind jaren veertig, en bestaat voor het grootste deel uit portieketageflats.

In 2011 is een nieuw kenmerkend gebouw van 17 etages hoog, gereedgekomen, genaamd 'the new Kit'. De naam hiervan verwijst naar de Kolenkitkerk.

Eind 2013 is een begin gemaakt met de nieuwbouw te noorden van de Bos en Lommerweg, waarna de rest van de buurt vernieuwd zal worden.[1]