Disclaimer

Disclaimer van AppartementenAmsterdam

AppartementenAmsterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenAmsterdam, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenAmsterdam zijn verbonden. AppartementenAmsterdam is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenAmsterdam beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenAmsterdam is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenAmsterdam worden aangeboden. AppartementenAmsterdam garandeert niet dat de op AppartementenAmsterdam aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenAmsterdam garandeert ook niet dat de op AppartementenAmsterdam aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenAmsterdam garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenAmsterdam hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenAmsterdam is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenAmsterdam. U vrijwaart AppartementenAmsterdam voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenAmsterdam.